2021
33.
32.
31.
30.
29.
28.
27.
26.
25.
24.
23.
22.
21.
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
München, 27.02.2021

Duomenų apsaugos politika

Mes labai rimtai žiūrime į jūsų duomenų apsaugą. Lietuvos jėzuitų provincija vadovaujasi organizacine Asmens duomenų tvarkymo politika, kurios pagrindinės gairės pristatomos šioje santraukoje.

Mūsų Asmens duomenų tvarkymo politikos (toliau – Politika) paskirtis – reglamentuoti asmens duomenų tvarkymo procedūras, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir technines bei organizacines priemones Lietuvos jėzuitų provincijoje, skirtas apsaugoti asmens duomenis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus galiojančius teisės aktus, nustatančius asmens duomenų apsaugą.

Vartotojų duomenų tvarkymo principai

Lietuvos jėzuitų provincija, kaip Duomenų valdytojas, užtikrina, kad atitinka šiuos esminius su asmens duomenų tvarkymu susijusius principus:

  • Asmens duomenys duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
  • Asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu; tolesnis duomenų tvarkymas Bažnyčios kanonuose nurodytais tikslais, archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);
  • Tvarkomi adekvatūs, tinkami ir tik tokie asmens duomenys, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
  • Tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami; imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);
  • Asmens duomenys laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi; asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik Bažnyčios kanonuose nurodytais tikslais, archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingų siekiant apsaugoti duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);
  • Asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
  • Mes esame atsakingi už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų. Lietuvos jėzuitų provincija taip pat atsakinga už tinkamą Bažnyčios teisės reikalavimų laikymąsi bei bendradarbiavimą su kompetentingomis Bažnyčios ir valstybės institucijomis (atskaitomybės principas).

Duomenys tvarkomi tinkamai informavus Duomenų subjektus, laikantis mūsų Politikos ir galiojančiuose teisės aktuose numatytų reikalavimų.

Interneto svetainės lankytojų duomenys

Mūsų svetaine paprastai galima naudotis nepateikiant asmens duomenų. Jei asmens duomenys (pvz. vardas, adresas ar el. pašto adresas) yra renkami mūsų svetainėje, tai visada daroma su vartotojo sutikimu. Vis dėlto norėtume atkreipti dėmesį į tai, kad duomenų perdavimas internetu (pvz. bendraujant el. paštu) gali turėti saugumo spragų. Visiška duomenų apsauga nuo trečiųjų šalių prieigos neįmanoma.

Jei siųsite mums užklausas naudodamiesi internetine kontaktine forma, jūsų duomenis, įskaitant ten nurodytus kontaktinius duomenis, mes saugosime prašymo apdorojimo ir tolimesnių klausimų atveju. Mes neperduodame šių duomenų be jūsų sutikimo trečiosioms šalims.

Naujienlaiškio skaitytojų duomenys

Jei norite užsakyti mūsų naujienlaiškį, mums reikalingas jūsų el. pašto adresas ir informacija, kuri leistų mums patikrinti, ar esate nurodyto el. pašto adreso savininkas ir ar sutinkate gauti naujienlaiškį. Kiti duomenys nerenkami. Šiuos duomenis naudojame tik prašomai informacijai siųsti ir neperduodame trečiosioms šalims. Galite bet kuriuo metu atšaukti sutikimą saugoti duomenis, el. pašto adresą ir juos naudoti naujienlaiškiui siųsti, pavyzdžiui, naudodamiesi naujienlaiškio nuoroda „Atsisakyti prenumeratos“. Siųsdami naujienlaiškį el. paštu, mes dirbame kartu su paslaugų teikėjais, kurie pagal sutartį sutiko laikytis duomenų apsaugos.

Slapukai

Kai kuriose svetainėse naudojami vadinamieji slapukai. Slapukai nekenkia jūsų kompiuteriui ir juose nėra virusų. Slapukai padeda padaryti mūsų svetainės turinį patogesnį, efektyvesnį ir saugesnį. Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, saugomi jūsų kompiuteryje ir išsaugomi jūsų naršyklėse. Dauguma mūsų naudojamų slapukų yra vadinamieji „sesijos slapukai“. Po jūsų apsilankymo jie automatiškai ištrinami. Kiti slapukai lieka saugomi jūsų įrenginyje, kol jų neištrinsite patys. Šie slapukai leidžia mums atpažinti jūsų naršyklę kitą kartą lankantis. Galite nustatyti savo naršyklę taip, kad būtumėte informuoti apie slapukų nustatymą ir leistumėte slapukus tik atskirais atvejais, arba liepti neįtraukti slapukų tam tikrais atvejais ar iš viso, arba įjungti automatinį slapukų ištrynimą uždarant naršyklę. Jei slapukai išjungiami, šios svetainės funkcijos gali būti ribojamos.

Google Analytics naudojimas

Ši svetainė naudoja „Google Analytics“ – žiniatinklio analizės paslaugą iš „Google Inc.“. „Google Analytics“ naudoja vadinamuosius „slapukus“, t.y. tekstinius failus, kurie saugomi jūsų kompiuteryje ir kurie leidžia išanalizuoti jūsų naudojimąsi svetaine. Slapuko sukurta informacija apie jūsų naudojimąsi šia svetaine (įskaitant sutrumpintą IP adresą) yra perduodama „Google“ serveriui JAV ir ten saugoma. „Google“ naudos šią informaciją norėdama įvertinti jūsų naudojimąsi svetaine, rinkti ataskaitas apie svetainės veiklą svetainės operatoriui ir teikti kitas paslaugas, susijusias su svetainės veikla ir interneto naudojimu. „Google“ taip pat gali perduoti šią informaciją trečiosioms šalims, jei to reikalauja įstatymai arba trečiosios šalys tvarko šiuos duomenis „Google“ vardu. Jokiu būdu „Google“ nesies jūsų IP adreso su kitais „Google“ duomenimis.

Galite prieštarauti, kad „Google Analytics“ naudotų jūsų duomenis, savo naršyklėje įdiegę vadinamąjį priedą. Norėdami tai padaryti, galite spustelėti toliau pateiktą nuorodą, kuri nukreips į „Google“ svetainę: „Google Analytics“ naršyklių išjungimo priedas.

Informacija, ištrynimas, blokavimas

Jūsų pasitikėjimas mums yra svarbus. Jūs turite teisę gauti nemokamą informaciją apie mūsų saugomus jūsų asmens duomenis, jų kilmę bei duomenų tvarkymo tikslą, taip pat teisę bet kuriuo metu taisyti, blokuoti ar ištrinti šiuos duomenis. Bet kuriuo metu galite kreiptis dėl jūsų asmens duomenų naudojimo siųsdami atitinkamą pranešimą kontaktų skiltyje nurodytu adresu, jeigu turite klausimų, informacijos ar skundų, susijusių su jūsų asmens duomenimis. Su jumis susisieks Duomenų valdytojo paskirtas atsakingas darbuotojas arba Duomenų tvarkytojas.

Pradėk savo kelionę...

Mano vardas yra Petras Kanizijus. Esu mokslininkas, rašytojas, diplomatas ir jėzuitas. Lydėsiu tave šioje piligriminėje kelionėje, dalinsiuosi žiniomis ir duosiu naudingų patarimų. Piligriminės kelionės metu žemėlapyje bus atrakinamos vis naujos kelionės vietos. Kai paliesi tašką, atsivers daugiau informacijos.

Sužinok daugiau...