2021
33.
32.
31.
30.
29.
28.
27.
26.
25.
24.
23.
22.
21.
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
München, 27.02.2021

Čikaga – būti ten, kur yra žmonių

Nuo pat 1931 m. lietuviai jėzuitai nepaliaujamai dirba tarp tautiečių emigrantų JAV ir kitose šalyse. Ilgus dešimtmečius jėzuitai lankė lietuvių ir latvių parapijas Australijoje, veikė Kanadoje, talkino lietuvių išeivijos sielovadai Pietų Amerikoje.

Po Antrojo pasaulinio karo laivais per Atlantą Jungtines Amerikos Valstijas pasiekė keliasdešimt tūkstančių lietuvių, didžioji dauguma jų įsikūrė Čikagoje. Į tėvynę nebegalėję grįžti lietuviai jėzuitai 1948 m. savo namus taip pat įkūrė Čikagoje. Vėliau įsteigė Jaunimo centrą, kuriame būrėsi daugybė lietuviškų organizacijų, vysčiusių įvairias kultūrines ir religines veiklas. 1979–2014 m. lietuviai jėzuitai vadovavo lietuvių parapijai Klivlende, o nuo 1989 m. iki dabar apaštalauja Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte, Čikagos priemiestyje.  

Ir šiuo metu jėzuitai remia išeivijos lietuvių sielovadą, kapelionauja įvairiose stovyklose ir patarnauja naujiesiems imigrantams iš Lietuvos. Apie jėzuitų charizmą būti ten, kur yra žmonių,

skaitykite čia

Pradėk savo kelionę...

Mano vardas yra Petras Kanizijus. Esu mokslininkas, rašytojas, diplomatas ir jėzuitas. Lydėsiu tave šioje piligriminėje kelionėje, dalinsiuosi žiniomis ir duosiu naudingų patarimų. Piligriminės kelionės metu žemėlapyje bus atrakinamos vis naujos kelionės vietos. Kai paliesi tašką, atsivers daugiau informacijos.

Sužinok daugiau...