2021
33.
32.
31.
30.
29.
28.
27.
26.
25.
24.
23.
22.
21.
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
München, 27.02.2021

Ryga – dvasinės pratybos ir krikščionių vienybė

2012 m. lietuviai jėzuitai atsiliepė į Rygos arkivyskupo kvietimą prisidėti prie Katalikų Bažnyčios tarnystės Latvijoje. Po dvejų metų jėzuitai nusprendė steigti tarptautinę bendruomenę Rygoje ir čia įsigyti namus, kurie būtų atviri įvairiems susitikimams bei rekolekcijoms. Šiuo metu Rygos jėzuitų bendruomenėje – trys jėzuitai: latvis, lenkas ir lietuvis. 

Jėzuitų misijai Latvijoje ypač svarbus ekumeninis bendradarbiavimas. Veiksmingu sielovadiniu įrankiu, siejančiu skirtingas šalies krikščioniškas konfesijas, tapo šv. Ignaco dvasinės pratybos. Baptistų pastorius Edgars Mažis bei Latvijos liuteronų vyriausiasis ganytojas Janis Vanags apie dvasines pratybas pasakojo latvių jėzuitui Janiui Melnikovs. Bet visų pirma… kas gi yra tos dvasinės pratybos?  

Pradėk savo kelionę...

Mano vardas yra Petras Kanizijus. Esu mokslininkas, rašytojas, diplomatas ir jėzuitas. Lydėsiu tave šioje piligriminėje kelionėje, dalinsiuosi žiniomis ir duosiu naudingų patarimų. Piligriminės kelionės metu žemėlapyje bus atrakinamos vis naujos kelionės vietos. Kai paliesi tašką, atsivers daugiau informacijos.

Sužinok daugiau...