2021
33.
32.
31.
30.
29.
28.
27.
26.
25.
24.
23.
22.
21.
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
München, 27.02.2021

Šiauliai – priespauda ir atgimimas

1930 m. Šiauliuose įsikūrė jėzuitų misija. Tada joje darbavosi vienas kunigas ir du broliai jėzuitai. Nacių okupacijos laikais (1941–1943 m.) čia jėzuitai priimdavo slėptis žydus, derėdavosi, kad būtų paleisti sulaikytieji. 1948 m. pavasarį Šiauliuose dirbę jėzuitai sovietų valdžios buvo išvaryti, bažnyčia uždaryta. Joje įrengtas sandėlis, vėliau – sporto salė, teatras, galerija. 

Jėzuitų veikla Šiauliuose atkurta 1990 m. Vėl pašventinta ir jėzuitams grąžinta Šv. Ignaco Lojolos bažnyčia. Šalia bažnyčios ir bendruomenės namų nuo 2016 m. veikia Šiaulių jėzuitų (pradinė) mokykla. 

Katalikų Bažnyčios istoriją Lietuvoje ženklina komunistinio ateizmo priespauda. Kokią grėsmę komunistiniam režimui kėlė tikintis žmogus? Ką Šiauliuose veikė popiežius Jonas Paulius II? Ir kaip suprasti, kad dabar šiauliečiams iš čiaupo bėga švęstas vanduo? Pasakoja t. Stasys Kazėnas, SJ.

Pradėk savo kelionę...

Mano vardas yra Petras Kanizijus. Esu mokslininkas, rašytojas, diplomatas ir jėzuitas. Lydėsiu tave šioje piligriminėje kelionėje, dalinsiuosi žiniomis ir duosiu naudingų patarimų. Piligriminės kelionės metu žemėlapyje bus atrakinamos vis naujos kelionės vietos. Kai paliesi tašką, atsivers daugiau informacijos.

Sužinok daugiau...