2021
33.
32.
31.
30.
29.
28.
27.
26.
25.
24.
23.
22.
21.
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
München, 27.02.2021

Upsala – jėzuitai Švedijoje

Upsala yra populiarus universitetinis miestas Švedijoje. Čia, šiauriausioje jėzuitų bendruomenėje Europoje, t. Ulfas Jonssonas, SJ, gyvena drauge su kitais trim jėzuitais. Drauge jie rūpinasi parapija, leidžia kultūrinį žurnalą ir vadovauja Niumano institutui – vienintelei katalikiškai aukštajai mokyklai Skandinavijoje.

Švedijoje katalikai yra absoliuti mažuma – vos vienas procentas nuo 10 milijonų gyventojų. Todėl Niumano instituto studijų programos nėra pritaikytos vien katalikams. Svarbu yra išmokyti studentus stebėtis, kelti klausimus ir skatinti mąstyti bei parodyti jiems, kaip šiame intelektinės paieškos procese pamažu iškyla Dievo klausimas. Ar tikėti Dievą – keistuoliška ir neracionalu? Kaip į šį klausimą atsako t. Jonssonas, atsižvelgdamas į Švedijos situaciją?

Sužinokite čia

Pradėk savo kelionę...

Mano vardas yra Petras Kanizijus. Esu mokslininkas, rašytojas, diplomatas ir jėzuitas. Lydėsiu tave šioje piligriminėje kelionėje, dalinsiuosi žiniomis ir duosiu naudingų patarimų. Piligriminės kelionės metu žemėlapyje bus atrakinamos vis naujos kelionės vietos. Kai paliesi tašką, atsivers daugiau informacijos.

Sužinok daugiau...