2021
33.
32.
31.
30.
29.
28.
27.
26.
25.
24.
23.
22.
21.
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
München, 27.02.2021

Kanizijaus kelias

Sveikiname tave šventojo Kanizijaus kelyje! Jėzuitai Centrinėje Europoje kviečia tave į piligriminę kelionę, į mažą nuotykį. Čia keliausime per įvairias vietas, ieškodami kelio į save ir į Dievą. Tave lydės Petras Kanizijus, pirmasis Vokietijos jėzuitų provincijolas, pažinojęs visas šias šalis iš savo paties patirties.

33 Kanizijaus kelio stotelės veda per visas šalis naujojoje jėzuitų provincijoje, kuriai taip pat priklauso vietovės Švedijoje ir Čikagoje. Kelyje per provinciją bus galima išgirsti įvairiausių istorijų, apsakančių vietinių jėzuitų gyvenimą bei dvasingumą. Kiekvienas piligrimas bus kviečiamas pasinerti į jų kasdienybę ir pats patirti, ką reiškia ieškoti Dievo visuose dalykuose ir Jį rasti. Kanizijaus kelią papildo programėlė „Keliauk su jėzuitais“, kurią nemokamai galima parsisiųsti iš aplikacijų parduotuvių. Kiekvienoje stotelėje reikės išspręsti mažą užduotį ir tuo užsitarnauti tos vietos antspaudą į savo piligrimo pasą. Piligriminė kelionė nėra vien tik kelias per naująją provinciją, bet taip pat ir kelias į savę patį, lavinant įprotį sąmoningai vertinti savo patirtį. Galiausiai ši piligriminė kelionė yra kelias į Dievą, su kuriuo santykį patirti padės įvairūs dvasiniai impulsai ir tam specialiai sukurtas skaitmeninis maldos kampelis.

Kelionės tikslas yra Fribūras, kur guli šv. Petro Kanizijaus palaikai ir kur ši piligrimystė baigsis, žymėdama Centrinės Europos jėzuitų provincijos įkūrimą balandžio 27 d. Naujoji provincija apjungs ligšiolines Austrijos, Vokietijos, Lietuvos-Latvijos ir Šveicarijos provincijas. Vėliau Kanizijaus kelias išliks kaip būdas vesti piligrimus į artimesnį jėzuitų Centrinėje Europoje ir ignaciško dvasingumo pažinimą.

Pradėk savo kelionę...

Mano vardas yra Petras Kanizijus. Esu mokslininkas, rašytojas, diplomatas ir jėzuitas. Lydėsiu tave šioje piligriminėje kelionėje, dalinsiuosi žiniomis ir duosiu naudingų patarimų. Piligriminės kelionės metu žemėlapyje bus atrakinamos vis naujos kelionės vietos. Kai paliesi tašką, atsivers daugiau informacijos.

Sužinok daugiau...