2021
33.
32.
31.
30.
29.
28.
27.
26.
25.
24.
23.
22.
21.
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
München, 27.02.2021

Kaunas – tarnauti drauge

Kaune jėzuitai pradėjo kurtis 1642 metais, kai trys broliai – Albertas, Kazimieras ir Petras Kojalavičiai – padovanojo Draugijai savo tėvų namą Rotušės aikštėje. Ilgainiui jėzuitų misija išaugo ir tapo rezidencija su Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia, vienuolyno namais ir mokykla. 

Šiandien visi trys objektai stovi ten, kur buvo pastatyti prieš beveik 400 metų. Bažnyčia pulsuoja įvairiomis tikinčiųjų iniciatyvomis, joje gausu jaunimo. Kauno jėzuitų gimnazija išsiskiria aukštais akademiniais standartais bei gyvybinga bendruomene, kurios nariai skatinami savo gabumus paskirti tarnystei Dievui ir artimui. O viso veiksmo centre – jėzuitų namai, kuriuose bendryste dalijasi ir savo vienuolinį gyvenimą pradedantys, ir jį užbaigiantys jėzuitai… 

Atsiloškite ir leiskitės būti įtraukiami į įvairialypio jėzuitų gyvenimo Kaune verpetą!

Pradėk savo kelionę...

Mano vardas yra Petras Kanizijus. Esu mokslininkas, rašytojas, diplomatas ir jėzuitas. Lydėsiu tave šioje piligriminėje kelionėje, dalinsiuosi žiniomis ir duosiu naudingų patarimų. Piligriminės kelionės metu žemėlapyje bus atrakinamos vis naujos kelionės vietos. Kai paliesi tašką, atsivers daugiau informacijos.

Sužinok daugiau...